Τι κάνουν οι μουσικοθεραπευτές και ποιος μπορεί να ωφεληθεί;

By Dr. Michelle Hintz, Psychologist, for EyesOnNews.com, May 18, 2015 – Did you know that most music therapists are trained psychotherapists who use music as the medium for therapy? Although music therapy is a well-established intervention treatment, similar to occupational or physical therapy, it can be hard to visualize exactly what it entails. The American Music […]