Η SONORA στηρίζει την έρευνα και επιστήμη της Μουσικοθεραπείας, στηρίζοντας το επιστημονικό περιοδικό Μουσικοθεραπείας “Approaches”

“Sonora: Interdisciplinary Organisation for Music Therapy and Research” is a non-profit organization created in 2014. It consists of a team of scientists from the fields of music therapy, arts therapies, medicine, psychology, education, musicology and related humanistic disciplines. Our common goal is to develop the art and science of music therapy, explore its scientific bases and […]