Εντατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο

Μουσικοθεραπεία στην περιγεννητική φροντίδα, στα πρόωρα νεογνά και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝΝ) «Λητώ» Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο, Μουσών 7-13, Αθήνα 11524 (Αίθουσα Διαλέξεων «Παναγιώτης Μεγαπάνος»): 15 Φεβρουαρίου 2019 (1ο επίπεδο-θεωρητική παρουσίαση και ενημέρωση) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Μονάδα ΜΕΝΝ: 16 & 17 Φεβρουαρίου (2ο επίπεδο πρακτικής) Η SONORA-Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & ‘Ερευνας προσκαλεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα […]