Νέος κύκλος εκπαίδευσης μουσικοθεραπείας GIM και τεχνικών MI

 A’ εκπαιδευτικό σεμινάριο (εισαγωγικό) ΑΘΗΝΑ*:  Παρασκευή 10 έως Κυριακή 12 Μαΐου 2019  Ώρες 10.00-18.00 Η «Sonora: Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & Έρευνας» σε συνεργασία με το IMAGEing-European GIM Training Programs, διοργανώνει πλήρη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κύκλο επαγγελματικής εξειδίκευσης στη μέθοδο μουσικής ψυχοθεραπείας GIM, εγκεκριμένο διεθνώς από το Association for Music and Imagery (USA). Συντονίστρια προγράμματος και εκπαιδεύτρια προγράμματος Ελλάδας: Ευαγγελία Παπανικολάου, PhDc, MA, FAMI, Υπ. Δρ. Μουσικοθεραπείας,  μουσικοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια και κλινική επόπτης GIM, ειδικευμένη σε τεχνικές […]