Πρόγραμμα τεχνικών Δεκτικής Μουσικοθεραπείας «Μουσική και Φροντίδα»(Music & Care-Supportive/resource-oriented level 1)

Με αφορμή τις ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις της εποχής covid -19 αλλά και την ευρύτερη ανάγκη κοινωνικής/συναισθηματικής ενδυνάμωσης και ψυχικής ανθεκτικότητας, η SONORA προσφέρει για πρώτη φορά σε Ελλάδα και Ευρώπη, το νέο, σύντομης διάρκειας εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης σε μεθόδους/τεχνικές δεκτικής μουσικοθεραπείας (skill-sharing course). Εκπαιδεύτρια Ευαγγελία Παπανικολάου, PhD, MA, FAMI, EAMI accred. Μουσικοθεραπεύτρια, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια μεθόδων GIM/MI, […]