Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας “Guided Imagery & Music” (GIM)

 

Η Sonora είναι ο μοναδικός οργανισμός  στην Ελλάδα που παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music (GIM), σε συνεργασία με το European GIM Training Programme, παγκόσμια πιστοποιημένη από το Association for Music & Imagery (USA).  Η  Sonora  είναι ο φορέας εκπροσώπησης όλων των ειδικευμένων και ειδικευόμενων θεραπευτών GIM σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

H μουσικοθεραπεία GIM είναι μια μέθοδος δεκτικής μουσικοθεραπείας, ανήκει στα 5 μεγαλύτερα μοντέλα μουσικοθεραπείας στον κόσμο και αποτελεί μια τεχνική εξειδίκευσης μουσικά-υποβοηθούμενης ψυχοθεραπείας.  Η εκπαίδευση στηρίζεται σε μια ολιστική θεωρητική θεμελίωση, συμπεριλαμβάνοντας νευροψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία και θεωρία του δεσμού, μουσική ψυχολογία, μοντέρνα ψυχοδυναμική θεωρία, ανθρωπιστική ψυχολογία, καθώς και αρχετυπική και υπερ-προσωπική ψυχολογία.

 

Το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας οποιασδήποτε ψυχοθεραπευτικής κατεύθυνσης με θεραπευτική  εμπειρία, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον να εντάξουν μεθόδους μουσικής ψυχοθεραπείας ως συμπληρωματικό ή πρωταρχικό εργαλείο στη θεραπευτική τους άσκηση. Αφορά επαγγελματίες με κλινική εμπειρία ενηλίκων ή εφήβων στο ευρύ φάσμα ψυχιατρικών και ψυχοσωματικών διαταραχών, και σε συναφείς τομείς όπως ψυχο-ογκολογία, παρηγορητική αγωγή, εξαρτήσεις, περιγεννετική ψυχολογία, θεραπεία οικογένειας, βελτίωση ποιότητας ζωής, οργάνωση ομάδων, κα. Η καταλληλότητα των υποψηφίων εκτιμάται σε προσωπικές συνεντεύξεις.

 

Η Sonora διαμορφώνει και πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σε συνεργασία με έγκριτους συνεργάτες από την  Ελλάδα και συχνές τακτικές μετακλήσεις ξένων ειδικών κάθε χρόνο.

 

Σεμινάρια-Εργαστήρια

 

Η Sonora δραστηριοποιείται στον τομέα της ορθής πληροφόρησης και διάδοσης της έννοιας της μουσικοθεραπείας στον Ελληνικό χώρο μέσα από σύντομα σεμινάρια και εργαστήρια επιμορφωτικού ή βιωματικού χαρακτήρα. Οι δράσεις αυτές αποτελούν συνοπτική, εμπεριστατωμένη ενημέρωση για όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο από προσωπικό, επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον.  Παράλληλα, παρέχουμε ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχολεία, οργανισμούς, εταιρείες και κοινότητες, καθώς και για ασθενείς και συγγενείς αυτών, εστιάζοντας πάντα  στις ανάγκες και τους στόχους της κάθε ομάδας χωριστά.

Επιμόρφωση – Σεμινάρια