Έναρξη νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος τεχνικών Δεκτικής Μουσικοθεραπείας «Μουσική & Φροντίδα»

«Μουσική και Φροντίδα: Η τεχνική Music Imagery σε υποστηρικτικό επίπεδο»

Music & Care: The Music Imagery method (resource-oriented/supportive level 1)

Ημέρες σεμιναρίου:

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Απριλίου 2022

Σάββατο 14 & & Κυριακή 15 Μαΐου 2022

(σύνολο 4 ημέρες)

Ώρες: 9.30πμ-4.30μμ (διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom)

Με αφορμή τις ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις της εποχής covid -19 αλλά και την ευρύτερη ανάγκη κοινωνικής/συναισθηματικής ενδυνάμωσης και ψυχικής ανθεκτικότητας, η SONORA προσφέρει για πρώτη φορά σε Ελλάδα και Ευρώπη, το νέο, σύντομης διάρκειας εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης σε μεθόδους/τεχνικές δεκτικής μουσικοθεραπείας (skill-sharing course).

Εκπαιδεύτρια

Ευαγγελία Παπανικολάου, PhD, MA, FAMI, EAMI accred. Μουσικοθεραπεύτρια, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια μεθόδων GIM/MI, επιστημονική υπεύθυνη της SONORA, ακαδημαϊκή υπότροφος πανεπιστημίου Aalborg (Δανία). Διετέλεσε αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο European Music Therapy Confederation και ιδρυτική πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ), υπήρξε μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής και στο παρόν μέλος του Δ.Σ. του European Association for Music and Imagery (EAMI). Ειδικευμένη σε εφαρμογές μουσικοθεραπείας στην ψυχο-ογκολογία και σε ψυχολογικό τραύμα/αγχώδεις διαταραχές.

Περιγραφή και Στόχος της εκπαίδευσης

Ο αυτοτελής εκπαιδευτικός κύκλος Μουσική και Φροντίδα- Music Imagery σε υποστηρικτικό επίπεδο   προσφέρεται από το 2021 και αφορά εξειδίκευση στη βραχυπρόθεσμη, υποστηρικτική χρήση της μουσικής ως μέσο ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, δεξιοτήτων ζωής (life skills) και ευεξίας. Στηρίζεται στη βασική θεωρία της μεθόδου Guided Imagery and Music (GIM) κα εστιάζει σε μουσικά-υποβοηθούμενη χαλάρωση και εξειδικευμένες ασκήσεις δεκτικής μουσικοθεραπείας σε συνδυασμό με κατευθυνόμενη νοερή απεικόνιση (Music Imagery) με συγκεκριμένους στόχους.

Το Music Imagery (MI) ανήκει στο φάσμα των τεχνικών της μεγαλύτερης σχολής και πλέον αναγνωρισμένης μεθόδου Δεκτικής Μουσικοθεραπείας Guided Imagery & Music αλλά είναι απλούστερο στην χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί βραχυπρόθεσμα, με μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία σε πολλά διαφορετικά πλαίσια, σε όλες τις ηλικίες και από μεγάλο εύρος επαγγελματιών ανθρωπιστικών επαγγελμάτων.

Η υποστηρικτική τεχνική MI είναι εφαρμόσιμη σε περιπτώσεις κρίσης, άγχους, διαχείρισης ψυχικού τραύματος (επιλεκτικά-για συμμετέχοντες από το χώρο της ψυχικής υγείας), ψυχοκοινωνικής / ψυχοεκπαιδευτικής, και δημιουργικής ανάπτυξης. Επίσης, λειτουργεί ως τεχνική κλινικής εποπτείας και ως τρόπος αυτό-προστασίας των ίδιων των επαγγελματιών (self-care). Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται ώστε να διαχειρίζονται μια συνεδρία ΜΙ με απόλυτα ασφαλή τρόπο προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προστατευμένη η διαδικασία ακόμα και για ευάλωτους πληθυσμούς.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι επαγγελματίες Επιστημών Υγείας, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών ή Κοινωνικών Επιστημών (ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί/εκπ. ειδικής αγωγής, μουσικοπαιδαγωγοί, coaches/συντονιστές ομάδων, κ.α.)

Απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος program requirements

  • Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου (4 ημέρες) & 2 ομαδικών εποπτειών (οι ημερομηνίες εποπτειών κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα).
  • Practicum: 3 συνεδρίες πρακτικής (role-play) σε ζευγάρια από την ομάδα (με 1 εποπτεία).
  • 10 συνεδρίες πρακτικής (σε σετ των 3-6) σε ατομικά ραντεβού ή σε ομάδες (ανάλογα με το πλαίσιο εργασίας και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος).
  • 2 ατομικές εποπτείες και 3 προσωπικές συνεδρίες με τη μέθοδο ΜΙ.
  • Παρουσίαση/σύντομη αναφορά σε ένα περιστατικό.
  • Θεωρία βάσει συγκεκριμένης βιβλιογραφίας
  • Ανάπτυξη προσωπικής «μουσικής βιβλιοθήκης» με κομμάτια ειδικά επιλεγμένα ως κατάλληλα για υποστηρικτική χρήση MI, εμβαθύνοντας έτσι τη σχέση των εκπαιδευόμενων με τη μουσική.
  • Μουσικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω, το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση σε Τεχνικές Δεκτικής Μουσικοθεραπείας Music Imagery σε υποστηρικτικό επίπεδο (Music & Care-MI supportive/resource-oriented level) η οποία αντιστοιχεί στο α’ εκπαιδευτικό σεμινάριο (level 1) της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη μέθοδο Guided Imagery & Music σύμφωνα με τα standards του European Association for Music and Imagery-ΕΑΜΙ*. Ο χρόνος ολοκλήρωσης υπολογίζεται σε 6-12 μήνες, ανάλογα με τους ρυθμούς του κάθε εκπαιδευόμενου.

*H SONORA είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος οργανισμός στην Ελλάδα από το ΕΑΜΙ στην εκπαίδευση μεθόδου GIM/MI. To EΑΜΙ είναι στη διαδικασία πιστοποίησης τεχνικών MI ως ανεξάρτητη ειδίκευση από τη μέθοδο GIM. ‘Oσοι επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν μελλοντικά στο 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο MI Advanced level ή στην εξειδικευμένη μέθοδο Music Breathing (κατάλληλη για ψυχολογικό τραύμα και αγχώδεις διαταραχές), ενώ όσοι υποψήφιοι πληρούν τα τυπικά προσόντα, μπορούν αργότερα να συνεχίσουν την ειδίκευση στην πλήρη μέθοδο GIM.  

Συνολικό Κόστος 

Παρακολούθηση του 4ημερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου (συμπεριλαμβάνει συμμετοχή σε 2 ομαδικές εποπτείες) 490+100=590€

Πληρωτέα σε 2 δόσεις: 410€ μέχρι 14/04/22 και 180€ μέχρι 12/05/22

Έκπτωση 550€ στην εφάπαξ πληρωμή μέχρι 14/04/22

2 ατομικές εποπτείες σύνολο 110€ (διαδικτυακά ή δια ζώσης-πληρωτέες στον επόπτη)

3 ατομικές συνεδρίες σύνολο 90€ (διαδικτυακά ή δια ζώσης-πληρωτέες στον θεραπευτή)

Συνολικό κόστος εκπαιδευτικού κύκλου: 790€

Έκπτωση 10% για το εκπαιδευτικό σεμινάριο/ομαδικές εποπτείες για ομαδικές εγγραφές από 3 άτομα και πάνω (δεν ισχύει για τις προσωπικές συνεδρίες & εποπτείες).

Λόγω περιορισμένων θέσεων θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας

Εγγραφές ΕΔΩ

Για ομαδικές εγγραφές και άλλες πληροφορίες: info@sonora.gr, musictherapysonora@gmail.com, 210 802 5536