Η σύγχρονη μουσικοθεραπεία σε παγκόσμιο επίπεδο ανήκει πλέον στις εμπειρικά-τεκμηριωμένες επιστήμες (evidence-based) και στηρίζεται πρωτίστως στη συστηματική ποσοτική και ποιοτική έρευνα η οποία συντελείται μέσω πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, οργανισμών και μεγάλων παιδαγωγικών και νοσοκομειακών ιδρυμάτων. Παρακάτω θα βρείτε επιλεκτικές βάσεις δεδομένων και πηγές που αποδεικνύουν την αυξανόμενη αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική φροντίδα.

 
Aalborg University PhD theses online (Denmark)

American Music Therapy Association Research Fact Sheets (USA)

Center for Biomedical Research in Music (USA)

The Cochrane library

Institute for Music & Neurologic Function

International Consortium of Music Therapy Research Universities

National Institute for Health & Care Excellence (NICE), NHS (UK)

The Nordoff-Robbins Evidence Bank (UK)

 
erevna