Η Ευαγγελία Παπανικολάου, PhD, ΜΑ, FAMI, είναι μουσικοθεραπεύτρια, κλινική επόπτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της μεθόδου μουσικοθεραπείας “Guided Imagery & Music” (GIM) και τεχνικών Music Imagery (MI). Έχει σπουδάσει Μουσική στην Ελλάδα, Ψυχοδυναμική Μουσικοθεραπεία και Κλινικές Νευροεπιστήμες και Ανοσολογία στη Μ. Βρετανία (Roehampton University) και είναι Διδάκτωρ Μουσικοθεραπείας (ακαδημαϊκή υπότροφος πανεπιστημίου Aalborg της Δανίας-ένα από τα μεγαλύτερα εξειδικευμένα πανεπιστήμια στο χώρο της μουσικοθεραπείας παγκοσμίως) με ερευνητικό αντικείμενο την ψυχο-ογκολογία. Εκτός της βασικής της εκπαίδευσης ως μουσικοθεραπεύτρια και θεραπεύτρια GIM/ΜΙ, έχει λάβει εκπαίδευση στις τεχνικές NICU Music therapy (περιγεννητική φροντίδα, πρόωρα νεογνά και φροντιστές), σε τεχνικές διαχείρισης του πόνου, και σε τεχνικές διαχείρισης ψυχικού τραύματος (Music Breathing).

 

Έχει 20ετή κλινική εμπειρία στη μουσικοθεραπεία με παιδιά, εφήβους και ενήλικες στα πλαίσια της ψυχικής υγείας, της ειδικής αγωγής και της ογκολογίας σε συνεργασία με διάφορους φορείς και νοσοκομεία. Με την εκπαιδευτική της ιδιότητα, εκπαιδεύει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών στη μουσικοθεραπεία GIM και τεχνικών MI σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Μ. Βρετανία, κλπ, ενώ είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικού συντονισμού στο IMAGEing: European GIM Trainings. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στο αντικείμενο της μουσικοθεραπείας και εξειδικευμένων τεχνικών/προσεγγίσεων. Από το 2016 είναι συνεργάτης και επόπτρια φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος μουσικοθεραπείας του πανεπιστημίου Artez, στην Ολλανδία.

 

Οι κύριες σχολές της κλινικής της προσέγγισης είναι η ψυχοδυναμική και η ανθρωπιστική/υπαρξιακή, με έμφαση τόσο σε διαδραστική μουσικοθεραπεία αυτοσχεδιασμού με όργανα και φωνή, όσο και σε τεχνικές δεκτικής μουσικοθεραπείας (μουσικής ακρόασης), με ευελιξία στο συνδυασμό προσεγγίσεων και σκέψης. Τα κύρια κλινικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα της είναι η ψυχο-ογκολογία, περιγεννητική φροντίδα, ψυχολογικό τραύμα, διαχείριση του πόνου, μουσική και ιατρική.


Η Ευαγγελία Παπανικολάου έχει διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη και διάδοση της Μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα και η συνεχής πολύπλευρη δραστηριότητα της συμβάλλει στη σύλληψη και ανάπτυξη σημαντικού αριθμού δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει υπάρξει μέλος της συμβουλευτικής συντακτικής επιτροπής (advisory editorial board) στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό “Approaches-An Interdisciplinary Journal of Music Therapy”, και στο παρόν είναι της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Dialogues in Clinical Neuroscience and Mental Health.


Είναι η ιδρυτική πρόεδρος (2004-2010) και μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ), επίσημη εκπρόσωπος της Ελλάδας στo European Music Therapy Confederation (EMTC 2014-2020), επαγγελματικό μέλος του Association for Music and Imagery (USA), έχει διατελέσει μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής του European Association for Music and Imagery (2016-2020) και στο παρόν είναι μέλος του Δ.Σ. του ίδιου οργανισμού.


Δημοσιεύσεις

 • Papanikolaou, E., McKinney, C., Hannibal, N., Tsouvelas, G., Panoskaltsis, T., & Karageorgopoulou, S. (2021). The Guided Imagery and Music method during the course of active treatment for breast and gynecologic cancer: An RCT pilot. (προς δημοσίευση).

 • Papanikolaou, E. (2020). Guided Imagery and Music (GIM) during active treatment for cancer: Considerations for clinical practice. Journal of the Association for Music & Imagery, 17, 55-71.
 • Papanikolaou, E., McKinney, C., & Hannibal, N. (2020). Guided Imagery and Music during active treatment for gynecologic cancer: Results of a feasibility study. Music and Medicine, 12, 199-209.
 • Ακογιούνογλου, Δ., Ετμεκτζόγλου, Ι., Παπανικολάου, Ε. (2018). Η εκπαίδευση στη Μουσικοθεραπεία. Στο Γιώτης, Λ., Μαραβελής, Δ., Πανταγούτσου, Α. & Γιαννούλη, Ε. (Eκδ.) Η Συμβολή των Ψυχοθεραπειών μέσω Τέχνης στην Ψυχιατρική Θεραπευτική, Vita Publications, Αθήνα.
 • Papanikolaou, E. & Beck, B. (2017). (Eds.) Guided Imagery and Music: European perspectives and developments (Εditors). Approaches: Διεπιστημονικό Περιοδικό για τη Μουσικοθεραπεία, 9(2), ειδικό τεύχος.
 • Papanikolaou, E., & Beck, B. D. (2017). Celebrating GIM developments in Europe (Editorial). Approaches: Διεπιστημονικό Περιοδικό για τη Μουσικοθεραπεία, Ειδικό τεύχος 9(2), 196-201 (191-195 για την Αγγλική έκδοση)
 • Papanikolaou, E. (2017). Short Guided Imagery and Music in active treatment for gynecologic cancer: A feasibility study. In Young, L. (Ed). Research Symposium Proceedings of the 24th International Conference of the Association for Music & Imagery. AMI (USA) & Concordia University (Canada), p. 23-27.
 • Papanikolaou, E. (2016) Exploring the effects of GIM with women in treatment of gynaecologic cancer Abstracts of the 10th European Music Therapy Conference, Nordic Journal of Music Therapy, 26 (sup1), 145.
 • Papanikolaou, E. (2015). Country report on professional recognition of music therapy-Greece. Approaches: Διεπιστημονικό Περιοδικό για τη Μουσικοθεραπεία, Ειδικό τεύχος “Music Therapy in Europe: Paths of Professional Development”, 7(1),153-154.
 • Papanikolaou, E. (2015). Short GIM sessions in the treatment of adolescents with eating disorders. Στο Grocke, D & Moe, M. (Eds). Guided Imagery &; Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy: A spectrum of approach, Jessica Kingsley Publishers, London, UK.
 • International Music Therapy Dictionary, (Ed. Kirklan, K. 2013), συνεργάτης συγγραφέας (contributor), Routledge Publications: ΝΥ, London.
 • Παπανικολάου, Ε. (2012). Ανταπόκριση από συνέδριο: 21ο Διεθνές Συνέδριο του Association for Music and Imagery – “Ποτίζοντας τον Σπόρο: Φροντίζοντας το Δώρο”. Approaches: Διεπιστημονικό Περιοδικό για τη Μουσικοθεραπεία, 4(1), 67-69, στο http://approaches.gr
 • Mantziou S., Papanikolaou, E., & Körlin, D. (2012) Communicative Musicality in a Parallel Way of the Interaction between Mother – Infant and Guide -Traveller: A Preliminary report. 10th European GIM Conference, 19-23 September, Sweden (παρουσίαση poster)
 • Παπανικολάου, Ε. (2011) Αφιέρωμα στην Helen Bonny, Approaches: Διεπιστημονικό Περιοδικό για τη Μουσικοθεραπεία, 3(1), 6-7.
 • Παπανικολάου, Ε. (2011). Δεκτική Μουσικοθεραπεία Guided Imagery and Music ως κλινική προσέγγιση, Approaches: Διεπιστημονικό Περιοδικό για τη Μουσικοθεραπεία, Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Ημερίδας του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών-Ωνάσειο, Δεκέμβριος 2008, ειδικό τεύχος 2011, 30-36
 • Papanikolaou, E. (2010). From out of our Voices: Interviewing Diane Austin. Approaches: Διεπιστημονικό Περιοδικό για τη Μουσικοθεραπεία, 2(1), 25-31.
 • Παπανικολάου, Ε. (2010). Αρχές Ψυχοδυναμικής Μουσικοθεραπείας στο Πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής. Στο: Πολεμικός, Ν., Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., & Στρογγυλός, Β. (επιμ.) Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μια πολυπρισματική προσέγγιση. Αθήνα: εκδόσεις Πεδίο (Συλλογικός Τόμος Πανεπιστημίου Αιγαίου).
 • Παπανικολάου, Ε. (2010). Η Μουσικοθεραπεία GIM ως μέθοδος δημιουργικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης,  Αρχεία Νευροψυχολογικής Ιατρικής της Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού( Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.), 10(3), 6-8.
 • Παπανικολάου, Ε. (2005). Η μέθοδος GIM ως θεραπευτική προσέγγιση σε παιδιά και εφήβους, «Μουσικοπαιδαγωγικά» της ΕΕΜΕ, (τεύχος Νοεμβρίου).
 • Papanikolaou, E. (2003). Music Therapy in Alzheimer’s disease: current applications & implications for future development. Διπλωματική εργασία Master, Roehampton- Surrey, UK (2003) διαθέσιμη στο Younes & Soraya Nazarian Library – Acquisitions Dept., University of Haifa, Israel

Εισηγήσεις, παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια

 • 9th European Music Therapy Conference (Aalborg, Denmark, 2019)
 • 13nth European GIM Conference (Dublin, Ireland, 2018)
 • 3rd Online Music Therapy Conference (2017)
 • 1st Conference of the Middle East Psychological Association (Dubai, UAE,2017)
 • 15th AMI Conference (Montreal, Canada, 2017)
 • 12th European GIM Conference (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016).
  Παρουσίαση δεδομένων υλικού διδακτορικής έρευνας σχετικά με την εφαρμογή GIM σε ασθενείς με καρκίνο.
 • Conference on Music Therapy and Spirituality, Nordoff-Robbins (London, 2018). “Guided Imagery and Music in gynecologic cancer: Hope as a spiritual agent”, παρουσίαση.
 • 6ο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Μαράσλειος (Αθήνα, Νοέμβριος 2016) Συντονίστρια στρογγυλής τράπεζας και ομιλήτρια, Μουσικοθεραπεία: Προσεγγίζοντας τη διαφορετικότητα και χτίζοντας ανθεκτικότητα μέσω της μουσικής: Εφαρμογές στην ψυχική, σωματική, πνευματική υγεία και την εκπαίδευση.
 • 9th European Family Therapy Association (EFTA) Congress, Athens Caravel (October 2016) Using GIM therapy in systemic therapy for couples and families, εργαστήριο
 • Canadian University of Dubai (UAE, February 2016) Developing Clinical and Educational Interventions through Music in the UAE, Think Tank.
 • 20th Conference of the European Association for Psychotherapy, Eugenideio Foundation (Athens, June 2015). Exploring feminine and masculine qualities in crisis management through the Guided Imagery and Music (GIM) therapeutic method, εργαστήριο.
 • 1ο Διεθνές Συμπόσιο Θεραπειών μέσω Τέχνης, 5th Biennale of Contemporary Art (Θεσσαλονίκη, 17-19 Σεπτεμβρίου 2015) Μουσικοθεραπεία GIM στην Ελλάδα: Δεδομένα και Εξελίξεις στην Ογκολογία προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 • 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία & Τηλεματικές Εφαρμογές, Μέγαρο Μουσικής (Αθήνα, 13-15 Μαρτίου 2015) Μουσικοθεραπεία στην Ελλάδα: Εξελίξεις και περιορισμοί στην έρευνα και εκπαίδευση, στρογγυλό τραπέζι (συντονίστρια).
 • 11th European GIM Conference (Berlin, September 2014) Short GIM sessions in the treatment of adolescents with eating disorders, στρογγυλό τραπέζι συγγραφέων, Guided Imagery and Music – A Spectrum of Approach, Grocke, D & Moe, M. (Eds).
 • International Conference of Therapeutic Arts Students “4Arts” (Istanbul, September 2013). “Bridging the opposites” εργαστήριο.
 • 22nd AMI Conference, (Vancouver, CA, June 2013) GIM therapy with Adolescents with Eating Disorders, εισήγηση.
 • 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία και Τηλεματικές Εφαρμογές» (μέλος επιστημονικής επιτροπής) (Αθήνα, 17-19 Μαΐου 2013). Η Μουσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία: σύγχρονες δυνατότητες εφαρμογής σε παιδιά και εφήβους, εισήγηση.
 • Panhellenic Psychotherapy Colloquium, Hellenic American Education Center, Ελληνοαμερικανική Ένωση (Athens, July 2012). Music Therapy, προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 • 4ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κυλλήνη, Ιούνιος 2012). Εφαρμογές δεκτικής μουσικοθεραπείας ως θεραπευτική προσέγγιση σε κέντρο ημέρας ψυχοκοινωνικής επανένταξης,       ελεύθερη ανακοίνωση.
 • Α) Κύκλος 4 επιστημονικών διαλέξεων με θέμα «Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία», Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Λίλιαν Βουδούρη, Μέγαρο Μουσικής (Αθήνα, Μάιος 2012) «Μουσικοθεραπεία και Ψυχική Υγεία –B) Μουσικοθεραπεία για Μουσικούς: Στόχοι, προοπτικές και οφέλη» προσωπική επιμέλεια και παρουσίαση.
 • 37ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Athens Hilton (Μάιος 2011) Μουσικοθεραπευτικές εφαρμογές: θεωρία και πράξη, εισήγηση.
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, (26 Νοεμβρίου 2010) Η συμβολικότητα στη Μουσικοθεραπευτική Διαδικασία, εισήγηση.
 • Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής “Η τέχνη ως εργαλείο στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις”, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (24-25 Απριλίου 2010) «Διερευνώντας τρόπους ενεργητικής μουσικής ακρόασης» εργαστήριο.
 • Διεθνές Συνέδριο Σπουδαστών Θεραπευτικών Τεχνών « 4Arts» (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009) «Exploring “active” music listening» εργαστήριο.
 • 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού (Αθήνα, 2008) Η Μουσικοθεραπεία GIM ως μέθοδος δημιουργικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, εισήγηση.
 • 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, (Κρήτη, Μάιος 2008).Δεκτική Μουσικοθεραπεία GIM (Guided Imagery & Music) και Ψυχοκοινωνική Επανένταξη: Η μέθοδος ως θεραπευτική προσέγγιση στο κέντρο Ημέρας /Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης «Ανέλιξη», επιστημονική ανακοίνωση.
 • 11ο Forum Ψυχολογίας «Θεραπευτικές προσεγγίσεις στην οικογένεια», University of Indianapolis (2008) Μουσικοθεραπεία και Οικογένεια, εισήγηση.
 • Συνέδριο «Γέφυρες Πολιτισμού 2006: Καλλιτεχνική Δημιουργία και Προσωπική Ολοκλήρωση», ΟAKA (2006) Μουσικοθεραπεία GIM: Η δύναμη του μουσικού ακούσματος» εισήγηση.
 • Διημερίδα «Κοινωνικός λειτουργός στην Ογκολογία», Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκ. Άγιος Σάββας (2006) Η Μουσικοθεραπεία στην Ογκολογία, παρουσίαση και εργαστήριο μουσικοθεραπείας.
 • Εκπαιδευτική Ημερίδα «η Συμβολή της μουσικής στη συναισθηματική, γνωσιακή και προσωπική μας ανάπτυξη», Κολέγιο Αθηνών (Οκτώβριος 2006) Μουσική, νους και φαντασία, προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 • 7th European GIM Conference (UK, Σεπτέμβριος 2006) Παρουσίαση νέου θεραπευτικού προγράμματος GIM βασισμένο σε αρχαία ελληνική μουσική.
 • Ημερίδα «Η Τέχνη στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία», Νοσοκομείο Παίδων Π.& Α Κυριακού, (Απρίλιος 2005) Η Μουσικοθεραπεία στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία», προσκεκλημένη ομιλήτρια.