Η Σταματία είναι απόφοιτος ψυχολογίας στον κλάδο Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Πάντοβα στην Ιταλία και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Ed) Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Cambridge College στη Μασαχουσέτη των Η.Π.Α. Είναι εκπαιδευόμενη στη Δεκτική Μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music (GIM) of Bonny Method και κάτοχος διπλώματος (IWOC) στη Θεραπευτική Χρωματοθεραπεία από το School of Natural Health & WellBeing, England. Μετά την πρακτική της εξάσκηση ως σύμβουλος ψυχολογίας ημερήσιας θεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με ψυχική και διανοητική ασθένεια, «Hawthorne Place», NSMH Association υπό την αιγίδα του Massachusetts General Hospital, εργάστηκε στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», στο Ψυχιατρικό Τμήμα, καθώς και στο Κοινοτικό Ψυχοογκολογικό Κέντρο Καστέλλας ως συνεργάτιδα στην ομάδα ψυχολόγων και ψυχιάτρων. Παράλληλα, ήταν μέλος της ομάδας ψυχολόγων, στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχίας Πειραιά και συνεργάτιδα στην ομάδα ψυχολόγων στο τμήμα Συμβουλευτικής Γονέων της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), Νομαρχία Πειραιά. Είναι εξωτερική συνεργάτιδα του Πανελλήνιου Συλλόγου ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down, Σύλλογος Φροντίδα.

Αρθρογραφεί σε περιοδικά και εφημερίδες και είναι εισηγήτρια ομιλιών ψυχολογίας. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων Κύπρου και μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων. Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τώρα εργάζεται ιδιωτικά. Ειδικεύεται στους ενήλικες και είναι υπεύθυνη για τη συμμέτοχη στη διεξαγωγή και αξιολόγηση ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.