Η Στρατούλα (Τούλα) Μάντζιου διδάσκει Εξελικτική Ψυχολογία στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο (ΤΕΙ) Ηπείρου, στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Κατέχει πτυχίο Ψυχολογίας (Hunter College, CUNY), μεταπτυχιακό (MA) στην Εξελικτική Ψυχολογία (Columbia University, USA) και είναι διδάκτωρ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια βρεφικού μασάζ (CIMI) και στο παρόν, ολοκληρώνει την εκπαίδευσή της στη μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music (GIM). Η δουλειά της εστιάζει στην πρόληψη και στην πρώιμη παρέμβαση.