Παρά την πλούσια διεθνή βιβλιογραφία, η ανάπτυξη της μουσικοθεραπείας σε κάθε χώρα απαιτεί τη δημιουργία γνώσης και πρακτικών βάσει των δικών της ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, αναγκών και πλαισίου. Η Sonora, απευθυνόμενη σε φορείς χάραξης πολιτικών και χρηματοδότησης, αποσκοπεί στην ανάπτυξη, καταγραφή και δημοσίευση εγχώριας γνώσης και έρευνας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιστήμης στην Ελλάδα. Η συμμετοχή μελών μας σε ερευνητικά προγράμματα, η διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, η εκπροσώπηση της Sonora σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια, και οι δημοσιεύσεις μελών σε έγκριτα περιοδικά, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να συνδράμουμε ενεργά στην Ελληνική και παγκόσμια κοινότητα με την παρουσίαση νέων στοιχείων και δεδομένων.