Η Sonora, τηρώντας αυστηρούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, οργανώνει και παρέχει θεραπευτικά προγράμματα μουσικοθεραπείας σε ευπαθείς ομάδες σε συνεργασία με κλινικές και νοσοκομεία του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα, κέντρα ημέρας και φορείς ψυχοκοινωνικής και σωματικής αποκατάστασης, πλαίσια ειδικής αγωγής, δήμους, σχολεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και μονάδες ανακουφιστικής αγωγής, καθώς και ευρύτερες ανθρωπιστικές δράσεις με πληθυσμιακές ομάδες σε κρίση, λόγω φυσικών καταστροφών ή οικονομικών συνθηκών.


Παράλληλα, παρέχει συνεδρίες μουσικοθεραπείας μέσω των συνεργατών της σε όσους ενδιαφέρονται ιδιωτικά, βοηθά συμβουλευτικά στο σχεδιασμό της κατάλληλης μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης και προωθεί προγράμματα δημιουργικής παρέμβασης μέσω της μουσικής σε μη-κλινικούς πληθυσμούς. Οι κλινικοί μας συνεργάτες είναι μουσικοθεραπευτές με πανεπιστημιακή εκπαίδευση πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματίες υγείας εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένες τεχνικές μουσικοθεραπείας (μουσικοθεραπεία GIM, νευρολογική μουσικοθεραπεία, κα).


*Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας σε διαφορετικούς πληθυσμούς, ανατρέξτε στην ενότητα «Έρευνα»