Η Sonora δραστηριοποιείται πολύπλευρα και πολύ-παραγωγικά στο χώρο της μουσικοθεραπείας:Στοχεύει

στην κλινική και θεωρητική ανάπτυξη της επιστήμης της μουσικοθεραπείας και των θεραπευτικών χρήσεων της μουσικής μέσω κλινικού και ερευνητικού έργου.

Μελετάει

την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τις διεπιστημονικές εφαρμογές της μουσικοθεραπείας στην ιατρική, τις νευροεπιστήμες, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπαραγοντική ανθρώπινη φύση και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Δραστηριοποιείται

σε παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μουσικοθεραπείας από έμπειρους κλινικούς συνεργάτες στους τομείς της σωματικής και ψυχικής υγείας, της ψυχοθεραπείας ή της εκπαίδευσης σε ατομικό, ομαδικό ή κοινωνικό επίπεδο.

Υποστηρίζει

την ορθή πληροφόρηση στο ευρύ και επιστημονικό κοινό, την επιμόρφωση και κατάρτιση στη μουσικοθεραπεία μέσω παρουσιάσεων, σεμιναρίων και εκπαίδευσης, και άλλων επιμορφωτικών δράσεων.

Αναζητά

πόρους υλοποίησης των ερευνητικών, επιμορφωτικών και ειδικότερα θεραπευτικών δράσεων σε ευπαθείς ομάδες, με τη στήριξη κοινωφελών φορέων, οργανισμών και ειδικών προγραμμάτων.

Εκπροσωπεί

τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ασχολούνται με τη μελέτη και πρακτική της μουσικής ψυχοθεραπείας “Guided Imagery and Music”(GIM) σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και μουσικοθεραπευτές που παράγουν σημαντικό κλινικό ή ερευνητικό έργο σε όλους τους τομείς της μουσικοθεραπείας.